Assessoria fiscal i comptable

  •     ASSESSORAMENT I CONFECCIÓ OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES .
  •     IMPOSTOS DE TRANSMISSIONS .
  •     SOL · LICITUD DE CERTIFICATS
  •     DECLARACIONS DE RENDA , PATRIMONI , BÉNS A L'ESTRANGER .
  •     ACCEPTACIONS D'HERÈNCIES
  •     TRÀMITS REGISTRE MERCANTIL
  •     ALTRES

Contacte : assessoria@cadiach.com
Telf: 977 217 706