Serveis

  • Assessorament immobiliari, fiscal i intermediació a la compravenda, lloguer i traspàs d'immobles.
  • Administració propietat d'immobles.
  • Confecció de contractes d'arrendament i compravenda d'immobles.
  • Obtenció i duplicat Cèdula Habitabilitat.
  • Obtenció Certificat Eficiència Energètica.
  • Inscripció compravenda d'immobles al Registre de la Propietat..
  • Inscripció cancel·lació hipoteques i deutes al Registre de la Propietat.
  • Obtenció Nota Simple immobles al Registre de la Propietat.
  • Localització Cadastral d'immobles.